• Farář se ptá Pepíčka: „Modlíte se před jídlem ?“ A Pepíček: „No, jen když máme jíst houby, co nasbíral táta.

 

  •  Pepíček křičí: „Mami, to maso je hrozně tvrdý!“
    Maminka odpoví: „Mlč a jez, vždyť? víš, že byl dědeček starej!“

 

  • Pepíčku, proč jsi včera nebyl ve škole? Vy jste říkala že kdo nebude mít domácí úkol tak ať se tady ani neukazuje.

 

  • Ptá se maminka Pepíčka: „Odkud máš to dámské kolo?“
    Pepíček: „Byl jsem s Evičkou na výletě. Na osamělé cestičce zavřela oči a řekla, vezmi si, co chceš… Tak jsem si vzal kolo!“

 

  • Přijde Pepíček ze školy a říká: „Mami, dneska jsem se jediný z celé třídy přihlásil!“ „No to je pěkné,“ říká maminka, „a na co se paní učitelka ptala?“ „Kdo rozbil okno na chodbě.“