Zápisky z parlamentu-2011/12

Zápisky z parlamentu-2011/12

ŠKOLNÍ PARLAMENT

 

Hlavní činnosti školní parlamentu (ŠP):

1. diskuse o problémech žáků, hledání možností jejich řešení

2. komunikace mezi třídami, předávání informací a zkušeností mezi žáky různých tříd

a různého věku

3. příprava a organizace celoškolních projektů a soutěží

4. prezentovat svoji práci a informace z jednání ŠP na webových stránkách školy a školních

nástěnkách, ve školním rozhlase, případně v místním tisku, při třídnických hodinách

5. členové Školního parlamentu se scházejí minimálně jednou za měsíc, dále dle potřeby

 

 

Cíle školního parlamentu

1. zprostředkovat výměnu informací mezi žáky, učiteli, zaměstnanci školy

a vedením  školy

2. umožnit žákům školy diskutovat o tématech, která je zajímají, pomáhat si navzájem

3. pořádat celoškolní tematicky zaměřené soutěže

4. zabývat se připomínkami a nápady žáků v oblasti zlepšení školního klimatu a školního

prostředí

 

 

 

Při práci ve školním parlamentu se řídíme těmito pravidly:

1. každá třída si na začátku školního roku zvolí dva zástupce do ŠP tzv. mluvčí třídy

2. na schůzky ŠP přijde vždy alespoň jeden zástupce každé třídy

3. z každé schůzky ŠP je pořízen zápis

4. každý má právo na svůj názor, který si rádi vyslechneme  a diskutujeme o něm

5. zabýváme se připomínkami našich spolužáků a snažíme se je řešit

 

 

 

Mluvčí tříd:

1.  mají možnost se vyjádřit k dění ve škole nejen za sebe, ale i za své spolužáky

2.  jsou prostředníky v předávání informací mezi žáky, učiteli, pracovníky školy a vedením

školy

3.  jejich účast na schůzkách ŠP je aktivní – zapojují se do diskuzí, referují o dění ve škole,

navrhují změny, nebojí se vymýšlet nové věci

4.  na začátku každého roku si mezi sebou zvolí předsedu  a místopředsedu ŠP, kteří se podílí

na přípravě schůzek ŠP a snaží se rozvíjet činnost ŠP

 

 

 

Pravidla chování při jednáních Školního parlamentu:

1. Nepřekřikovat se a naslouchat si, respektovat názory druhých

2. Nezesměšňovat se a vzájemně se neurážet

5. Předávat spolužákům nezkreslené informace

6. Spolupracovat v týmu

7. Zúčastňovat se schůzek a přicházet včas

6. Jednání Školního parlamentu se jako hosté mohou účastnit zájemci, žáci i učitelé školy

 

 

koordinátora Mgr. A. Gajdová

 

 

 

Zápis z 1. schůzky – 6.10. 2011

nepřítomni:    – zástupci  8.C

– zástupci 9.B – omluveni pro školní akci

1) Přivítání nových členů

2) Seznámení se s:

– Hlavní činností školní parlamentu (ŠP):

– Cíli školního parlamentu

– S pravidly chování a jednání ŠP

3) Volba funkcionářů:

zapisovatel: Adéla Potůčková (7.C)

nástěnkáři:    Petra Karabáčková (6.A)

Markéta Stojanová (6.B)

web: zástupci z devátých ročníků

– volba předsedy a místopředsedy odložena na příští schůzku z důvodu

nepřítomnosti zástupců dvou tříd

4) Informace o IT soutěži o nejlepší animaci

 

 

 

Zápis z 2. schůzky – 14.10.2011

Nepřítomni:  – zástupci 7.C

– zástupci 8.B

 

1) Prodej „hopiků“ z nadace CPK – CHRPA – na hiporehabilitaci

– akce trvá do konce roku 2011

2) Jednání o Dívčích sportovkách

3) 6.A a 6.B – věšáky a ručníky do tříd

4) Volba – předseda: Jiří Láska (8.C)

– místopředseda: Jan Sameljak (7.A)

 

 

Zápis ze třetí schůzky – 3.listopadu

Nepřítomni – zástupci 7.B

–        zástupci 7.C – omluveni

–          

KAŽDÁ třída by měla do 11.11. nominovat (hlasovat) dvě dívky, které se o velké přestávce 11.11. v 9.C vyfotí

a budou dál soutěžit „ O NEJHEZČÍ DÍVČÍ TVÁŘ“ školy.

Školní parlament navrhl Ping-pongový turnaj (ještě bude projednáno).

Školní pexesový turnaj, který se zřejmě bude konat v prosinci (upřesníme)

 

 

 

Zápis ze 4.schůzky,10.11.2011

nepřítomni: 7.C a 8.B

1)Turnaj v pexesu-2 postupují z každé třídy,  dvojice hraje 10 min. (15 min. trojice). Ti co chodí do parlamentu si vytvoří seznam svojí třídy. Upřesnění na plakátech.

 

 

Pravidla pro školní kolo Pexesového turnaje

 

1.Cílem je vybrat dva nejúspěšnější žáky z každé třídy a odměnit je. Bylo by fajn, kdybyste u toho stihli i fotit.

2. Hraje se na čas. Délka jednoho kola závisí na celkovém množství času, které jste si na to vyhradili. Doporučuji maximálně 10 minut jedno kolo kvůli udržení pozornosti žáků. Pokud budou všechny pexesové dvojice v daném čase v jednom kole vysbírány, rychle rozdají znovu a pokračují do uplynutí celého vymezeného času pro dané kolo.

3. Počet kol závisí na množství žáků ve třídě. Budou vycházet i liché počty žáků. Pak je možné hrát ve trojici a přiměřeně  prodloužit čas o třetinu. Neexistuje tedy univerzální „rozlosovací pavouk.“ Doporučuji, aby před turnajem každá třída měla na archu papíru připravený seznam prvních dvojic (trojic), abyste se tím na začátku moc nezdržovali (hlavně ti, co na to mají jen 45min).

 

 

 

 

 

 

 

Jména 1. a 2. umístěného mně prosím dejte na lístku.

 

Díky za spolupráci

Alena Gajdová

 

 

 

Pexesový turnaj

 

První stupeň školní kolo odehraje v týdnu 5. – 9. 12. 2011.

Domluvte se a pexesa si mezi sebou předejte nebo použijte nějaká vlastní (dětí).

Pexesa potřebuji vrátit nejpozději !!!pondělí 12.12. do 8h, aby je mohli použít na druhém stupni.

Účast tříd je dobrovolná.

 

 

 

Pexesový turnaj

12.12. – 16.12.2011

…v každé třídě proběhne třídní kolo z něhož vyjdou

2 hráči, kteří se zúčastní

FINÁLE 21.prosince od 9. hodin

v integračním centru základní školy Gutha-Jarkovského.

 

Soutěží se ve dvou kategoriích

(1.st a 2.st).

Ze superfinále, 21.12. 2011, vzejde absolutní vítěz z obou kategorií.

 

 

 

2) 5.prosince k nám zavítají čerti a Mikuláš s andělem (dohoda mezi 9.A, 9.B, 9.C)                                          

3) Losování za papír – ten kdo přinesl více jak 50kg má šanci být vylosován a dostat věcný dar (upřesníme)       

 

 

PRODEJEM HOPIKŮ JSME SPOLEČNOST PODPOŘILI ČÁSTKOU 1800 Kč

 

 

 

 

 

 

Vyhodnocení Kravatového dne

1. stupeň

místo

třída

v kravatách

celkem žáků

%

1.- 3.

2.A

22

22

100

2.B

20

20

100

5.B

18

18

100

4.

3.C

18

19

95

5.

4.C

16

18

89

6.

5.C

15

17

88

7.- 8.

4.B

13

15

87

3.A

13

15

87

9.

2.C

11

13

85

10.

1.C

14

20

70

11.

1.B

8

12

67

12.

4.A

7

18

39

13.

1.A

7

20

35

14.

5.A

7

21

33

15.

3.B

2

17

12

 

 

 

Vyhodnocení Kravatového dne

 2. stupeň

místo

třída

v kravatách

celkem žáků

%

1.

7.B

17

18

94

2.

6.A

22

26

85

3.

8.B

21

25

84

4.

7.C

13

16

81

5.

9.C

14

18

78

6.

9.B

12

21

57

7.

6.B

13

26

50

8.

7.A

11

21

52

9.

9.A

6

20

30

10.

8.C

6

25

24

 

 

 

 

ZÚČASTNĚTE SE

LOSOVÁNÍ

VÝHERCŮ SBĚRU PAPÍRU

8.12. 2011 V 7:15h

v integračním středisku na pracovništi Palackého náměstí

 

Proběhne losování 5 výherců ze všech žáků školy, kteří přinesli více jak 50kg papíru a budou odměněni věcnými dary v hodnotě 200Kč. Nepřítomným žákům budou ceny dodatečně předány

 

 

Přijďte si pro

vysvědčení v kravatách

31.1.2012

Den svatého Valentýna

Přiďte si vhodit přání své kamarádce či kamarádovi dne 14.2.2012

Svá přáníčka označte jménem a třídou, a do 10:55h vhoďte do poštovní schránky před třídou 9.C

ŠKOLNÍ PARLAMENT VYHLAŠUJE

 

Soutěž

 

 

„O nejhezčí betlém“

 

17. – 21.12.2012

PŘIJĎ HLASOVAT V ÚTERÝ 18. 12. 2012 DO INTEGRAČNÍHO CENTRA

V DOBĚ OD 8:00 – 11:50 HODIN

V hlasování žáků 1. a 2. stupně

v Soutěži o nejhezčí vánoční betlém

zvítězila třída 7.A

Další místa obsadily třídy 8.A, 9.B, 9.C, 7.B, 6.B, 8.B a shodně 6.A a 8.C. Odborná porota složená z učitelů rozhodla, že odměněni budou všichni žáci, protože není možné zvolit ten NEJ…

Blahopřejeme

 

 

 

ŠKOLNÍ PARLAMENT

DNE 18.9.2012

NEPŘÍTOMNI: 8.C, 9.B, 9.C

  • Přivítání
  • Docházka
  • Scházet se budeme v úterý
  • Dozvěděli jsme se: a) 6. třídy byly na komiksech

b)  8. třídy byly na Donu Quijotovi

  • Rozdělení povinností

Promyslet, jaká léta retro dnu, nápady a fotky zasílat na gajdova.a@zskostelec.cz, nebo vymyslet třeba i se spolužáky nějakou jinou akci
Zápis z 2. schůzky 2.10.2012

Nepřítomni zástupci: 6.B, 8.B, 7.B

 

–      Uvítání (docházka)

–      Hodnocení plaveckého dne: „Moc krátké, ale jinak SUPER“.

– někteří nemohli plavat, protože neměli

odpovídající plavky

–      8. a 9.října SBĚR PAPÍRU!!!

–      Třídy 9.a 8.připravují školní časopis – 1. číslo by mělo vyjít v listopadu

–      Slibovaný retro den ve stylu: HIPPIES se uskuteční 16.10.Více info na plakátech.

Počítat lidi ve stylu Hippies budou zástupci parlamentu z každé třídy, druhou vyučovací hodinu a v 9:05 být u paní uč. Gajdové a nahlásit počet dětí :

6.A -) 6.B-)6.A                                       7.A-)7.B-)7.A

8.A-)8.B-)8.C-)8.A

9.B-)9.C-9-)B

 

 

 

 

Zápis z 3.schůzky 23.10.2012

Nepřítomni: 7.B, 8.B, 8.C, 9.B

 

 

-Uvítání (docházka)

-Připomínky:-zámky na dívčích WC na A0

                       -doplňovat pravidelně toaletní papír

-Soutěž: Sběr víček a petlahví-více info. na

              plakátech (nosit tř. učitelům)

-Vyhodnocení Hippies dne- 1.místo 8.B

                                                 – 2.místo 7.AZ

                                                 – 3.místo 6.A

     z 1. stupně se zúčastnila pouze 4.A

-Příprava Mikuláše a čertů

-Nová akce:Soutěž o nejhezčí betlém –   

         upřesnění na příští schůzce

 

 

 

 

ŠKOLNÍ PARLAMENT 30.10.2012

Nepřítomni: 6.B, 8.A, 8.B, 8.C

–         Mikuláši – 9.C – ZŠ Komenského + šk. družina

– 9.B – ZŠ Palackého náměstí

–  Vybíráme peníze za bludiště na CPK – CHRPA – 25Kč za kus

–  Soutěž o nejhezčí  Betlém

– přinést do IC nejpozději v pátek 14.12.12

– každá třída může začít tvořit

                                      –  výstava bude v IC od 17. do 21.12.2012

–  hlasování proběhne 18.12. v IC do 11:40h

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLNÍ PARLAMENT

20.11.2012

-Nepřítomni – 6.A, 6.B, 8.C, 9.B

-Mikuláši – nahlásit do 30.11. p. uč. Gajdové, kdo bude chodit + počet

-Soutěž o nejhezčí  Betlém –

-Výstava Betlémů – 17. – 21.12.2012 v Integračním centru

– Hlasování: úterý 18.12. v Integračním centru 8:00 – 11:55h

– rozdělení dohledů nad hlasováním:

8:45 – 8:55 – 9. roč.

9:40 – 10:00 – 7. roč.

10:45 – 10:55 – 8. roč.

11:40 – 11:50 – 6. roč.

 

-Doprodali jsme – všechny bludiště pro CPK CHRPA

DO NOVÉHO ROKU PŘEJEME VŠE NEJLEPŠÍ,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UDRŽUJME TRADICI

A PŘIJĎME SI

PRO VYSVĚDČENÍ S KRAVATOU

31.1. 3013

 

 

Zápis z 1.schůzky v novém roce 2013

Nepřítomni:6.A, 6.B, 7.B, 8.A, 8.B, 9.B

-přivítání

-zhodnocení soutěže „O nejhezčí betlém“

-pro společnost Chrpa jsme vybrali 2300Kč a všechna

bludiště jsme prodali

– Co bychom chtěli změniv v našem městě?

– třídní anketa

 

 

AKCE:     PŘISPĚJTE:

– nadace Život dětem

-zakoupením (magnetek, přívěsků atd…)

přispějete

– fond Sidus – odznaky

 

 

-31.1.2013 – Přijďte pro vysvědčení

v kravatách – tradice naší školy

              -počítání proběhne 3.hodinu:

                           9.r a8.r        6.r a9.r

                           8.r a7.r        7.a6.r.

 

 

– v únoru se těšte na Valentýnskou poštu

ŠKOLNÍ PARLAMENT

5.2.2013

-Nepřítomni – 8.A, 8.B, 8.C

– Kravatový den – počítání, kolik bylo % kravat ve třídách

– zhodnocení

– Zeptat se ve třídách – na změny, které by v našem městě uvítali

– na program, hru, akci nebo soutěž, kterou by chtěli    upořádat

– 9.B – ve středu se stavit za paní učitelkou Gajdovou kvůli připravení Valentýnské schránky

– 13. a 14.2 – Valentýnská pošta

– Vhodit nejpozději do 14.2. do 10 hodin

Přání označit jménem a třídou adresáta

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLNÍ PARLAMENT

Nepřítomni: 6.B, 8.A, 8.B, 8.C

–         Mikuláši – 9.C – ZŠ Komenského + šk. družina

       – 9.B – ZŠ Palackého náměstí

     –  Vybíráme peníze za bludiště na CPK – CHRPA – 25Kč za kus

     –  Soutěž o nejhezčí  Betlém

– přinést do IC nejpozději v pátek 14.12.12

                                      – každá třída může začít tvořit        

                                      –  výstava bude v IC od 17. do 21.12.2012

                                      –  hlasování proběhne 18.12. v IC do 11:40h

 

 

 

 

 

 

KLOBOUKOVÝ DEN

KDY? 27.3.2013

JAK?     S kloboukem na hlavě!

Pozor!!!
Nepočítají se kšiltovky, čepice, snapbacky, šátky atd…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Zamilovat se do sebe - to je románek na celý život.“ Oscar Wilde