Zástupci parlamentu

Seznam členů školního parlamentu

 

 1. 6.A – Jakub Fiedler, Daniel Zářecký
 2. 6.B – Josefína Jechová, Kokish Nazariy
 3. 6.C – Tereza CHALUŠOVÁ, CECÍLIE KOCOURKOVÁ
 4. 7.A – Ellen Nedvědová, Kateřina Slavíková
 5. 7.B – Petr Broulík, Pavel Novák
 6. 8.A – Martin Urban, Adéle Motyčková
 7. 8.B – Lucie Seidlová, Stanislava Tomášková
 8. 9.A – Eliška Bartošová, Nela Šedová
 9. 9.B – Šárka Vavrušková, Adéla Charvátová
 10. Koordinátorky ŠP – Mgr. Alena Gajdová, Mgr. Anna Stará

 

SCHŮZKA ŠKOLNÍHO PARLAMENTU – 11. ZÁŘÍ 2017

 

 1. Zahájení činnosti ŠP ve školním roce 2017/2018
 2. Noví členové ze 6. ročníku
 3. Rozdělení funkcí
 4. Příprava plánu na nový školní rok
 5. Důsledné sledování vzkazů na nástěnce
 6. Plakáty akcí se nebudou vylepovat na stěny – nástěnky v učebnách
 7. Různé ( hodiny do šatny, do učebny Hv atd. … )

 

SCHŮZKA ŠKOLNÍHO PARLAMENTU – 11. ZÁŘÍ 2017

 

 1. Zahájení
 2. Kontrola přítomnosti
 3. Zhodnocení přípravy fotosoutěže
 4. Příprava halloweenu
 5. Pokyny k přípravě mikulášské nabídky
 6. Návrhy dalších akcí – Děti učí děti, výroba origami, geomag
 7. Podíl ŠP na fungování škody – rozmyslet návrhy
 8. Fotografování akcí – bez zástupců IX. ročníků
 9. Různé

 

SCHŮZKA ŠKOLNÍHO PARLAMENTU – 10. ŘÍJNA 2017

 

 1. Zahájení
 2. Návrh akcí na další období ( origami, děti učí děti, geomag )
 3. Příprava „halloweenu“ + focení + soutěž
 4. Deváté ročníky – zajistit Mikulášskou nadílku ( kostýmy, kniha hříchů aj. )
 5. Zajištění plakátů na další akce ( seminář inf. – hlasování do fotosoutěže )
 6. Různé

 

SCHŮZKA ŠKOLNÍHO PARLAMENTU – 8. LISTOPADU 2017

 

 1. Zahájení
 2. Informace o průběhu „Setkání žákovských parlamentů“ v Třebechovicích
 3. Seznámení s projektem „Dobrý anděl“ = zajistila paní Z. Barvínková – členové ŠP odhlasovali přijetí této akce, začne v lednu 2018
 4. Přípravy „Mikulášské nadílky“ – odevzdat seznamy dětí, zajistit zkoušku
 5. Piškvorkiáda – poslední středu v listopadu
 6. Příprava „Zpívání na schodech“
 7. Zajištění plakátů na další akce ( Piškvorkiáda )
 8. Domluvit s p. učitelkou H. Drozdíkovou uspořádání výstavy soutěžních fotografií v IC, roznést po třídách plakáty o hlasování
 9. Dohoda o schůzkách ŠP – budou se konat každých čtrnáct dní
 10. Různé

 

PIŠKVORKIÁDA

 

Piškvorkiáda, kterou pořádal pro naše žáky školní parlament, se konala ve středu 29. listopadu 2017 v učebně hudební výchovy.

Vše začalo ve 14.00 hodin. Celkem přišlo hrát 27 dětí, dohromady sehrály 226 her!

( Porota měla co počítat… )

Herní nasazení bylo úžasné, jako by to byla olympiáda.

A ta radost z výhry – „ Já jsem vyhrál. Poprvé v životě jsem vyhrál !!!

A jak to dopadlo? Takhle:

 1. místo obsadili stejným počtem výher ( 15 )

Tomáš Hartman 6.A , Adéla Charvátová 9.B , Elen Nedvědová 7.A

 1. místo si zajistil:

Daniel Honzík 7.B ( 16 )

O první místo se musí podělit:

Filip Dubský 8.A a Lenka Hurychová 9.B, ( 18 )

B L A H O P Ř E J E M E!!!

A.S.

 

 

SCHŮZKA ŠKOLNÍHO PARLAMENTU – 10. LEDNA 2018

 

 1. Zahájení
 2. Zhodnocení „Vánočního zpívání na schodech“
 3. Příprava „Vysvědčení na bruslích“ – zajistit autobus, pronájem zimního stadionu, plakáty
 4. Příprava akce „Škola hledá talent“
 5. Podpora tomboly na školním plese
 6. Informace o setkání školních parlamentů – prravděpodobný termín – konec března
 7. Připomínky k odměnám na konci školního roku – domluvit s paní Barvínkovou
 8. Různé

 

 

SCHŮZKA ŠKOLNÍHO PARLAMENTU – 7. ÚNORA 2018

 

 1. Zahájení, prezentace
 2. Zhodnocení akce „Vysvědčení na bruslích“
 3. Návrh na uspořádání soutěže v pečení
 4. Zajištění „Valentýnské pošty“ – plakáty, schránka, rozdávání přáníček
 5. Čtení pomáhá
 6. Vyhlášení II. ročníku „Škola hledá talent“
 7. Neomluvená nepřítomnost na akcích školy
 8. Časopis Guťák – včasné vyplňování anket
 9. 20. března 2018 – schůzka školních parlamentů
 10. Velikonoční tvoření
 11. Příští schůzka – 14. března 2018 – schůzky ŠP do plánu
 12. Různé