Zápisky z parlamentu 2015/16

Zápisky z parlamentu 2015/16

SCHŮZKA ŠKOLNÍHO PARLAMENTU 9. ZÁŘÍ 2015

 • Zahájení
 • Přivítání nových členů
 • Prezentace
 • Členové školního parlamentu
 • Zahájení činnosti – rozdělení funkcí
 • Zhodnocení činnosti za minulý školní rok
 • Příprava akcí na letošní školní rok – probrat v jednotlivých třídách návrhy
 • Příští schůzka 16. září 2015
 • Závěr

 

 

ČLENOVÉ ŠKOLNÍHO PARLAMENTU ŠKOLNÍ ROK 2015/2016:

 

 1. A Urban Martin, …?…
 2. B Kopecký Daniel, Valášková Anna Marie
 3. A Láska Vojtěch, Bartošová…
 4. B Vavrušková Šárka…?…
 5. A …???…
 6. B Murková Marie, …?…
 7. A Hrynčyšynová Sabina, Bečičková Nikola
 8. B N. Žežulová, A. Štichauerová
 9. C Jansová Tereza, Jeřábková Anna

 

 

 

FUNKCE

Předseda: Tereza Jansová

Místopředseda: Murková Marie

Zapisovatel: Anna Jeřábková

 

SCHŮZKA ŠKOLNÍHO PARLAMENTU 16. ZÁŘÍ 2015

 • Zahájení
 • Příprava akce – Den narubby
 • Návrh: You Tube den
 • Příprava Halloweenu
 • Návrh – Písničky na přání
 • Čtení pomáhá
 • Návrh – Soutěž o nejkrásnější valentýnské přání
 • Návrh – pokračovat v tradici Vánoční zpívání na schodech
 • Další kolo Piškvorkiády
 • Připomínky – proč v informatice I. stále vypadává kabel, papírové ručníky na WC, proč je plíseň v integračním centru
 • Příprava prezenční listiny
 • Různé
 • Závěr

 

 

SCHŮZKA ŠKOLNÍHO PARLAMENTU 7. ŘÍJNA 2015

 

 • Zahájení, prezentace
 • Příprava Halloweenu – bude se konat 27. 10. 2015 – sčítání a fotografování zajistí     T. Jansová a A. Jeřábková
 • Příprava fotosoutěže – návrhy témat = Pohyb, Podzim – fotografie budou odeslány na adresu A. Staré – nutnost zajistit tisk na jedné tiskárně, aby byla zaručena jednotná kvalita tisku
 • Příprava „Filmového dne“ – odloženo na prosinec
 • Vyhodnocení soutěže o „Logo parlamentu“ – vyhrává návrh č. 4 ( zařídit zveřejnění, realizaci a odměnu )
 • Vyhlášení „Dne naruby“ – během listopadu
 • Příprava prosincových akcí
 • Závěr

 

 

 

 

 SCHŮZKA ŠKOLNÍHO PARLAMENTU 11. LISTOPADU 2015

 

 • Zahájení, prezentace
 • Zhodnocení průběhu halloweenu
 • Příprava Dne naruby
 • Zajištění „talentu“ ( příprava IC, úklid IC atd. )
 • Příprava mikulášské nadílky ( 3 pracoviště, 3 ročníky = 3 skupiny? ) – nutnost včasného zajištění kostýmů a všech náležitostí ( obejít třídní učitele: informace pro Knihu hříchů, pochvaly atd. )
 • Průběh fotosoutěže, naplánování výstavy + hlasování
 • Příprava vánočního zpívání
 • Návrh na pouštění hudby o přestávkách ( kdo – kdy )
 • Zamyšlení nad akcemi v druhém pololetí
 • Různé ( odstraňování prošlých plakátů apod. )
 • Závěr

 

SCHŮZKA ŠKOLNÍHO PARLAMENTU 9. PROSINCE 2016

 1. Zahájení, prezentace
 2. Zhodnocení listopadových akcí
 3. Zhodnocení akce „Naše škola hledá talent“
 4. Zhodnocení Mikulášské nadílky
 5. Příprava akce „Písničky z rozhlasu“
 6. Příprava „Vánočního zívání na schodech“
 7. Fotosoutěž – další příspěvky
 8. Příprava lednových akcí – návrh: anonymní návrhy žáků
 9. Různé
 10. Závěr

 

SCHŮZKA ŠKOLNÍHO PARLAMENTU 13. LEDNA 2016

 • Zahájení
 • Zhodnocení prosincových akcí
 • Návrhy akcí na II. Pololetí
 • Vysvědčení na bruslích
 • Čtení pomáhá – další část
 • Příprava „Valentýnské pošty“
 • Návrh na „barevný den“ – vybrat jeden den v týdnu
 • Filmový den – výběr vhodného filmu
 • Vymyslet velikonoční akce
 • Různé, závěr

 

 

 

 

 

SCHŮZKA ŠKOLNÍHO PARLAMENTU 3. ÚNORA 2016

 • Zahájení
 • Příprava „Valentýna“ – rozdělení úkolů, akce proběhne 12. 2. 2016
 • Fotosoutěž – organizace výstavy, přípravy na hlasování
 • Příprava „Piškvorek“ – natisknout hrací karty, určit termín
 • Příprava žolíků ( duben? ), tisk, rozstříhání
 • Různé
 • Problémy u stolu na stolní tenis
 • Návrh na „Spaní ve škole“
 • Stížnost na prodej pečiva o velké přestávce ( není věcí školy )
 • Návrh na „Krále/královnu školy“, event.. „modeling“
 • Návrh na pletení velikonoční pomlázky      

 

 

 • Závěr

SCHŮZKA ŠKOLNÍHO PARLAMENTU 9. března 2016

 

 • Zahájení
 • Zhodnocení únorových akcí
 • Příprava další fotosoutěže
 • Čtení pomáhá
 • Piškvorkiáda
 • Velikonoční akce (?)
 • Návrh na akci „Král/královna“ školy
 • Spaní ve škole ( zajistit dozory, program )
 • Příprava akcí na jaro
 • Závěr

 

 

 

 

 

 

 

 

„Na světě je zavedeno, že spousta hloupých si hraje na chytré. Z chytrých, kterých je na světě nedostatek, jen ti nejchytřejší si hrají na hloupé.“ Jan Werich