Zápisky z parlamentu 2013/14

Zápisky z parlamentu 2013/14

ŠKOLNÍ PARLAMENT

Hlavní činnosti školní parlamentu (ŠP):

1. diskuse o problémech žáků, hledání možností jejich řešení

2. komunikace mezi třídami, předávání informací a zkušeností mezi žáky různých tříd     a různého věku

3. příprava a organizace celoškolních projektů a soutěží

4. prezentovat svoji práci a informace z jednání ŠP na webových stránkách školy a školních

nástěnkách, ve školním rozhlase, případně v místním tisku, při třídnických hodinách

5. členové Školního parlamentu se scházejí minimálně jednou za měsíc, dále dle potřeby

Cíle školního parlamentu

1. zprostředkovat výměnu informací mezi žáky, učiteli, zaměstnanci školy    a vedením  školy

2. umožnit žákům školy diskutovat o tématech, která je zajímají, pomáhat si navzájem

3. pořádat celoškolní tematicky zaměřené soutěže

4. zabývat se připomínkami a nápady žáků v oblasti zlepšení školního klimatu a školního prostředí

Při práci ve školním parlamentu se řídíme těmito pravidly:

1. každá třída si na začátku školního roku zvolí dva zástupce do ŠP tzv. mluvčí třídy

2. na schůzky ŠP přijde vždy alespoň jeden zástupce každé třídy

3. z každé schůzky ŠP je pořízen zápis

4. každý má právo na svůj názor, který si rádi vyslechneme  a diskutujeme o něm

5. zabýváme se připomínkami našich spolužáků a snažíme se je řešit

Mluvčí tříd:

1.  mají možnost se vyjádřit k dění ve škole nejen za sebe, ale i za své spolužáky

2.  jsou prostředníky v předávání informací mezi žáky, učiteli, pracovníky školy a vedením školy

3.  jejich účast na schůzkách ŠP je aktivní – zapojují se do diskuzí, referují o dění ve škole, navrhují změny, nebojí se vymýšlet nové věci

4.  na začátku každého roku si mezi sebou zvolí předsedu  a místopředsedu ŠP, kteří se podílí na přípravě schůzek ŠP a snaží se rozvíjet činnost ŠP

Pravidla chování při jednáních Školního parlamentu:

1. Nepřekřikovat se a naslouchat si, respektovat názory druhých

2. Nezesměšňovat se a vzájemně se neurážet

5. Předávat spolužákům nezkreslené informace

6. Spolupracovat v týmu

7. Zúčastňovat se schůzek a přicházet včas

6. Jednání Školního parlamentu se jako hosté mohou účastnit zájemci, žáci i učitelé školy

koordinátor Mgr. A. Gajdová

 

Zápis ze schůzky parlamentu ze dne 24.9.2013

Nepřítomni: 9.A, 9.C

Probírali jsme cíle a věci, kterých by měl parlament dosáhnout

Sběr papíru – adopce

Problému v učebnách – hodiny, zrcadla na WC atd.

Halloween v maskách – 31.10. nebo 1.11.

Příští schůzka v úterý 8.10 v 7.10

Zápis ze schůzky parlamentu ze dne 8.10.2013

Nepřítomni: 7.A, 7.B

Problémy ve třídách – zrcadla na WC, větrání o hodinách, hodiny ve třídách, věšáky
– jakékoli další připomínky budou vítané

Plavecký den – povedl se skvěle
– 1. plavecká štafeta – 15.10.2013

Halloween – bude se konat 31.10.2013 – pozor je to po po prázdninách
– hodnotit se bude 2., 3. a 4. hodinu
6.A    –    6.B  – chodí 2. hodinu
7.A    –    7.B – chodí 3. hodinu
8.A    –    8.B – chodí 4. hodinu
9.A    –    9.B    –    9.C   –   9.A – chodí 3. hodinu
– i učitelé mají přijít v maskách

9. třídy – přemýšlet o Mikuláších

31.10.2013 se na všech budovách naší základní školy konal Halloweenský den. Žáci prvního i druhého stupně měli v tento den nelehký úkol, přijít do školy v maskách. Byly zde vidět opravdu extravagantní kostýmy, například zombie, mrtvá nevěsta, kočky, upíři a mnoho dalších postav z hororů nebo filmů.

My žáci si myslíme, že jsme se tohoto dne zhostili na výbornou. Všem se tento nápad moc líbil a celý svátek jsme si ve škole moc užili. Už teď se těšíme na další…

Vyhodnocení Halloweenského dne

umístění

třída

masky

přítomno ž.

%

1.

9.A

23

23

100

1.

9.B

18

18

100

1.

9.C

14

14

100

4.

6.A

18

22

90

5.

6.B

17

19

89

6.

8.A

22

27

81

7.

7.A

10

25

40

8.

8.B

4

23

17

9.

7.B

2

24

8

Kristýna C., Petra K., 8.A

 

Zápis ze schůzky parlamentu ze dne

12. 11. 2013

Nepřítomni: 8.A, 6.A, 9.C

Problémy ve třídách – akustika v 8.B, baterie v ovladači v 9.C

– už jsou hodiny v 6.B

–  stále chybí zrcadla na WC na A2

– jakékoli další připomínky budou vítané

 

Halloween – povedl se velmi dobře, velká účast, odměněny všechny 9. tř.

sladkostí, obsadili 1. místa

Vysílání školního rozhlasu –  týden před Vánoci o velké přestávce – zimní nebo vánoční písničky, rozhovory, vkusné vtipy…

17.12. – úterý  – 8.B

18.12. – středa – 7.A

19.12. – čtvrtek – 7.B

20.12. – pátek – 6.B

– řidají se i ostatní třídy???

Mikuláši a čerti, čtvrtek 5.12. 2013

– 9.A -►Komenského

– 9.B a 9.C -►Palackého náměstí

Příští schůzka

14. 1. 2014

v 7:10h v 7.A

Zápis školního parlamentu ze dne 14.1.2014

Nepřítomni:

Předvánoční rozhlasové vysílaní – dobrá příprava, ale bylo špatně rozumět

Čerti – dobří

Návrh na výměnný pobyt žáků ve třídách

Kravatový den – 30.1. 2014
– počítání – třídní učitelé při rozdávání vysvědčení

♥ Valentýnská pošta ♥       – od čtvrtka 13.2. do pátku 14.2. do 10.00
– třídění a rozdávání psaní 3. hodinu v učebně HV – parlament
– rozdávání „psaníček“           6.A        6.B
7.A        7.B
8.A        8.B
9.A        9.B       9.C       9.A

Na příští schůzku – nůžky, lepidla, pastelky, fixy, můžou být i citáty vztahující se k Valentýnu (budeme dělat schránku na obálky)

Příští schůzka 28.1.2014

v 7.10 h v 7.A

Zápis školního parlamentu ze dne 14.1.2014

Nepřítomni:

Předvánoční rozhlasové vysílaní – dobrá příprava, ale bylo špatně rozumět

Čerti – dobří

Návrh na výměnný pobyt žáků ve třídách

Kravatový den – 30.1. 2014
– počítání – třídní učitelé při rozdávání vysvědčení

♥ Valentýnská pošta ♥                        – od čtvrtka 13.2. do pátku 14.2. do 10.00
– třídění a rozdávání psaní 3. hodinu v učebně HV – parlament
– rozdávání „psaníček“           6.A        6.B
7.A        7.B
8.A        8.B
9.A       9.B       9.C       9.A

Na příští schůzku – nůžky, lepidla, pastelky, fixy, můžou být i citáty vztahující se k Valentýnu (budeme dělat schránku na obálky)

 

 

Zápis ze schůzky Školního parlamentu

dne 18.2. 2014

 

Přítomni třídy: 6.A, 7.B, 8.A

Připomínky:

– v 8.B nejdou hodiny

– v 8.A nejde zvuk na interaktivní tabuli

– v 7.B nejde smartpen

 

Program:

– vyhodnocení kravatového dne

– sběr víček od pet lahví – vážit a předat

třídnímu učiteli

 

 

Příští schůzka 28.1.2014

v 7.10 h v 7.A

PŘÍŠTÍ SCHŮZKA

ŠKOLNÍHO PARLAMENTU SE USKUTEČNÍ

V ÚTERÝ 4.3. 2014 V 7:10h

V UČEBNĚ 7.A

Vyhodnocení kravatového dne

umístění

třída

počet žáků v kravatě

počet přítomných žáků

%

1.

6.A

13

19

68

2.

7.A

15

26

58

3.

9.A

12

22

55

4.

6.B

10

19

53

5.

7.B

13

29

45

6.

8.B

8

26

31

7.

9.C

4

15

27

8.

8.A

5

25

20

9.

9.B

1

16

6

 

Zápis ze schůzky parlamentu ze dne 29.4.2014

Nepřítomni:

Víčka od PET lahví – na váhu, můžeme stále nosit

Problémy: 6.B – nejdou zvuky na interaktivní tabuli

Výměna žáka za učitele:
– žák se sám domluví s jakýmkoli učitelem na výměnu a připraví si program na hodinu
– 2.6.2014

Možné akce: čtenářský maraton, přetahovaná, diskotéka, scénky, uvítáme určitě nové nápady – s případnými a novými se obracejte na zástupce svých tříd v parlamentu

 

 

Příští schůzka se uskuteční v úterý 20.5.2014 v 7.15 v 7.A

„Tragédie žen spočívá v tom, že se každá nakonec podobá své matce.“ Oscar Wilde